Metody płatności

Klient ma prawo wyboru jednego z poniższych sposobów płatności:

1.         Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w Zamówieniu na podstawie wystawionej faktury proforma z terminem płatności wynoszącym 3 dni robocze, którą Sprzedawca przesyła Klientowi wraz z potwierdzeniem o przyjęciu Zamówienia do realizacji. W tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku, gdy płatność, o której mowa w zdaniu 1 nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy w terminie 3 dni  roboczych od dnia przesłania faktury proforma Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, a po jego bezskutecznym upływie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

2.         Za pobraniem – zapłata następuje gotówką przy odbiorze Zamówienia w przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.         Gotówką, przy odbiorze osobistym Zamówienia w Siedzibie Sprzedawcy.

4.         Gotówką naszemu kierowcy przy wyborze Transportu Własnego Sprzedawcy.

5.         Przez system płatności elektronicznej Przelewy24 obsługiwany przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; w tym przypadku realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta.