Odstąpienie od umowy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór możesz pobrać tutaj. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl, jak również doręczany jest Konsumentowi e-mailem. Skorzystanie ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

5. Doręczenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w następujący sposób:

a) przy pomocy Formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej www.kama-konskie.pl;

b) w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH „KAMA” M. GULDZIŃSKI, J. KUCHARSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich, ul. Towarowa 6, 26-200 Końskie;

c) w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kama-konskie.pl.

6. Klient może również wybrać inny sposób złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z tym, że jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Sprzedawcy zamówionych Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.

15. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest:

a) Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.


Jeśli chcesz dokonać zwrotu zakupionego u nas towaru, a nie wiesz jak – skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić:
– za pomocą formularza kontaktowego (tutaj)
– przez e-mail: kontakt@kama-konskie.pl
– telefonicznie: (41) 375 18 85